GIZARTE PERFEKTUA

Nik ez dakit zelako gizartean bizi naiko nukeen baina argi dudana da gure gizarteari gauza asko aldatuko nizkiokela. 

Gizarte perfektu batean, ez ziren generorik existituko. Nire ustez generoak bakarrik konfusioa eragiten dute gizartean. Gaur egun ez dago definituta zer dan emakume bat edo gizon bat izatea, baina praktikan desberdina da. Jaiotzen garen momentutik genero bat eta estereotipo  batzuk jarraitzen agintzen digute. Bakoitza den modukoa da eta hori definitzeko denbora behar da eta ez jaiotzetik inposatu. 

Gure hezkuntza sistema gure gizartearen zati oso handi bat da eta ez dago oso ondo. Gauza asko aldatu beharko ziren. Adibidez irakasteko modua eta ebaluatzeko modua. hezkuntza sistema honekin ikasle inkonpetenteak sortzen ari gara eta gainera egiten gaudena ez dogu ulertzen. Horrek inpaktu handia ergiten du gizartean. 

Beste puntu bat berdintasuna da. Arraza desberdinetako pertsonak oso diskriminatuak izaten dira. Nire ustez banderak duten funtzio bakarra gure artean asarratzea da, horrela gudak eraginez. Beste kolektibo oso diskriminatuak trasexualak dira. Honi protekzio plan bat edo laguntzak eman beharko zitzaiela uste dot. Matxismoarein ere akabotu nahiko nuke. 

Berdintasunak bakea eman al ditu eta desberdintasunak egiten duen bakarra berezketak sortzea da. 

Los jóvenes abandonan Facebook y esto podría cambiar la sociedad ...

BOTEREA ETA ESTATUA

Gaur egun estatuak agintzen du. Estatuak esaten duena egin behar da eta beraiek guretzako arauak egiten dituzte. Inor ezin du bortzakeria erabili, bakarra hori erabiltzeko estatua da.

Telebista izetu eta bat baino gehiagotan ikusten dogu poliziak bortzakeria erabiltzen. Gainera oso bortitzak dira eta askotan beldurra sorrarazi egiten digu. Egun hauetan ere ikusi dogu kalean zeuden pertsonek istripu batzuk izan dituztela poliziarekin, eta gainera horrelako bideoak biralak bihurtzen dira.  

Argi dago batzutan bortzakeria izateko eskubidea izan behar dutela. Adibidez, pertsona bat pistola batekin badago, hori geldiarazteko behar duten gauza bat dala. Baina batzutan botere horretaz aprobetxatzen dira. 

Leku askotan, herrementa hau erabili dute beldurra sartzeko eta dena kontrolpean egoteko eta askotan jendea isiltzeko eta gure eskubideen alde ez borrokatzeko. 

Bortzakeria beharrezkoa da kontrola mantentzeko, baina kontrola ere neurtu egin behar da. Estatuak ezin du gure kontrola aseguratu bortzakeria eta beldurra erabiltzen eta gu horren aurrean zerbait egin beharko genuela uste dot. 

Abestia

POLITIKA

Gogoratzen dot txikia nintzenean nire amari lehenego medikua izan nahi nuela esan niola. Baina txikitan asko aldatzen nuen nik izan nahi nuena. Ere txikia nintzenean, telebistan korrupzio kasu bat ikusi nuen. Nire amari hori zer zen galdetu nion. Gero politikaria izan nahi nuela esan nion, gauzak txarto egin zirelako eta ni lan postu horretarako ona izango nitzela uste nuelako. Orain beste modu batean pentsatzen dot. Txikia nintzenean ez neukan argi zer ziren alde politikoa eta ere pentsatzeko beste modu batzuk zeudela. 

Orain handiagoa naizela badakit ez dudala politikari bat izan nahi. Hori ez da niretzako aproposa lan bat. Hau da, kargua hartu beharko banuke, ez nintzateke asarratuko, baina ez da nik benetan nahi dudana. Hori bai, gauzak beste modu batera egingo nituzke. 

Nire pentsatzeko modua progresista dala uste dot. Korrupzioarekin amaituko nuke edo beintzat saiatuko nintzen. Ere, emakumeak feminismoaren aldeko kanpainak egingo nituzte. Ere, hezkuntza sistema ladatuko nuela pentsatzen dot. 

Abestia

Morala eta etika

Beste egunean, jendea beraien haurrekin kalera joateko aukera izan zuten. Baldintza batzuk bete behar ziren horretarako. Lehenegoa eta garrantzitsuenetarikoa denok distantziak errespetatzea eta hordutegia errespetatzea.

Zoritxarrez jende gutxik baldintza hori bete zuten. Gende askok ez zuten espazioak eta denborak errespetatzen. Egia esan, hori espero nuen. Jendea nahiko egoizta da eta ez dute besteengandik begiratzen. Bakarrik berea dena begiratzen du. Adibidez nire ama erizaina da, eta bere lankideek kontatu dotzie haien auzoetako portaleko atean auzoko guztiek komunikatu bat jarri zutela ai beste leku batera bizitzera joan ahal zenez eskatuz.

Hauxe nire ustez etikaren barruan doa. Ba daude pertsona batzuk arauak errespetatu dituela haien etikak hori ondo dagoela diotelako. Badaude beste pertsona batzuk bere etikari orduak ez errespetatzea ondo dertzaiela. Baina gure komunitatearen moralak beste gauza batzuk dio. Txarto ikusten da norbaitet arauak apurtzeak.

Nire ustez txarto dago orduak ez errespetatzea. Egoera berezi batean egon gara bizitzen eta ez dakigu zelan gauzak berriro normalitatera bueltatuko diren. Ezin doguna da egun batetik bestera normalitatearekin jokatu.

Abestia

Generoa

Zer da generoa?

Jende askok dioenez gu geu gizartean jartzen ditugun estatusak dira. Guk jaiotzen garenetik ez dogu esan behar zer garen, txikiak garelako eta ez dogulako ondo ulertzen. Hainbat estus mota daude, gizona, emakumea, genero fluidua,… Baina txikiaki garenetik zakila baduzu gizona zarela esaten dizute eta alua baduzu neska. Gaur egun badakigu neska batek ez duela alua izan behar eta mutil batek ez duela zakila izan behar. Hau da ez dago generorik genitaletan. Gainera beti esaten dogu generoa eta identitate sexuala eskutik datozela, baiuna hori gezurra da. 

Beste gauza bat gure sexualitatea da. Jaiotzen garenetik beti gure kontreako generoa gustatu behar zaigu eta konturatzen bagara gure genero berdina guztatzen zaigula “armairutik urten behar gara”. Baina benetan hori ez da horrela. Gizarteak horrela jokatzen du “normalena” hori pentsatzea delako. Nik ez dodana ulertzen da zergatik homosexuala bazaren zure gurazoie esan eta mundura kontatu behar diozunik, eta heterosexuala zaren ez diozu inori azalpenik eman behar. 

Gaur egun atrazio mota asko daude. Ezagunenak heterosexula eta homosexuala izatea da. Baina badaude beste sexualitate mota desberdinak. Adibidez, bisexualitatea edo pansexialitatea. Nire ustez gauzei izen bat jartzea ez zen inportatntea. Hau da, bakoitzari gustatzenb zaiona gustatzen zaio eta ez dio inori ezer esan behar. Gero konturatu nintzen etiketen helburua gauzak ikustaratstea dala. badaude talde txikiagoak eta ez dira ikusten ez dutelako izenik, baina izena jartzean jendea ohartu egiten da hor daudel. gainera etiketak badaude gendea identifikatuta egon ahal da.  

Abestia

Kultura

Gaur egun kulturan gauza unibertsal asko daude. Adibidez, arrazoia. Nire ustez danok arrazoia dogu. Danok pentsatzeko gai gara jaiotzen garen momentutik, hau da, gizakiak izateagatik. Hori da animalietaz desberdintzen gaituna. Animaliak instintoz jokatzen dute. Ez dute gauzetan pentsatze, hea ondo badagoen edo txarto. Guk badakigu zer dagoen ondo eta zer txarto. Gainera esaten da guztiok arrazoi gaitasin berdina dugula. Ez da gaitasun fisiko baten modukoa. Danok arrazoia daukagu eta horregatik unbertsala dala ezaten dogu.

Gure kulturan ere eskubideak unibertsalak izan beharko ziren. Arrazoia izanez danak dekogu aukera berdina gauzak egiteko. Eta hori ere eskubideetan aplikatu ahalko genuke. Gaur egun eskubide desberdianak daude dirudun eta dirugabeen artean, neska eta mutilen artean, heterosexualen eta beste gauza batez identifikatzen diren pertsonak. Danak buruan izan behar geneukagun, azkenean berdinak garela eta denok gauza berdinak merezi doguzela.

Beste kultura batzuetan tradizio batzuk apur bat inmoralak dira. Adibidez Afrikan neskei klitorisa kentzen diete neska izateagatik. Nik hori ez dot ondo ikusten. Tradizio bat kentzea gauza zail bat da, haek emakumea beste modu baten ikusten dutelako.

Abestia

5. JARDUERA

El futuro de la evolución testuan hanbiat gai aipatzen dira, baina gai nagusi bat dago, testuan hainbat aldiz aipatzen dena. Eboluzioa. Testu honek eboluzioaren alde filosofikoa, alde zientifokoa, iragana, horaina, ertorkizuna, jatorria, aztertzen ditu, baina dana eoluzioaren erdian doa biratzen.

Testua lehengo unibertsoari buruz hitz egiten du. Zelan, guk gure pentsamendu abstraktuarekin unibertsoa zer den eta zelan guk unibertsoa errepresentatzen dugun esaten du. Gero pentsamendu zientifikoari buruz hitz egiten du. Errealitatea ulertzeko behar dogu. Eboluzio zientifikoak eta kuturalak errealitatea sentimenduak eta gauza fisikoak baino gauza sakonagoak pentsatzea. Gizakia eboluzioa gure dagoen biderantz joan ahal da. Guk horain daukagun teknologiarekin egin ahal ditugun gauzekin, gizakiaren muatzioak edo alterazioak egin dezakegu.

Ikusi dogun muduan, gai guztiak konektatuak daude eboluziaren bidez. Gainera testua era kronologiko baten bidez oderdenatzen da.

Nire ustez, unibertsoa ez da bakarrik errealitate bat. Gu sortu ginenetik unibertso horri forma fisiko eta abstratu bat eman genion. Gure arrazonamendu abstraktuak gure eboluziora eraman gaitu.

Niri ez zait gauza etiko bat iruditzen gure eboluzioa laborategi baten esku geratzea. Natura gauza magiko bat da eta bere ordena alteratzea gauza txarra da. Guk ez dekogu natura baino botere gehigo.

Gaur egun pandemia global baten aurrean gaude. Gauza larri bat dela dirudi. Laborategitan beharrean daude, kura bat aurkitzeko. Hori nik ondo ikusten dot. Gu birus baten kontra gaude jokatzen. Baina gure eboluzioak beste espezien eboluzioan min egiten du.

Etxean gaudenean eta besteengadik aisltuta gaudenean gauzak beste modu batean bizitzen dogu. Nire familiagaz denbora gehiago pasatzen dot eta pozago gagoaz danok batera. Gure ere modu psikologio batean eboluzionatu dogu.

Abestia

CORONAVIRUSA

Bueno, zer da Covid-19a? Zer da mundu osoa kuarentenan jarri duen gaixotasuna?

Birus bat da eta “barria” denez, ez dago txerto edo kurarik oraindik. Pandemia mundial baten aurrean gaude, gure bizitza modu oso azkar eta erradikalean aldatu duena.

Jendea orain etxean gelditzen da baina ba dago jendea ere ez dala etxean geratzen eta kalera urtetan dala egin behar diren gauza primordialak baino gehiago egiteko. Hau da adibidez badago andra bat Zornotzan egunero supermerkatu urrenera doala bakarrik paseo bat ematera. Edo ere badago jendea txakurrak atara behareean txakurrarekin paseo bat emoten daudela.

Medikuak, erizainak eta hospitaleko hanbait langilek lan asko egiten dute, hau guztia ez jausteko. Adibidez nire amak galdakoko hospitalean egiten du lan. Egunero nekatuta dator etxera eta beti triste dator jende asko infektatzen dalako.

Inor ez infektatua izateko eta ez infektatzeko bakarrik gauza bat egin behar dogu. Etxean geratu. Ez gara kalera urten behar eta birusa propagatzen lagundu. Ere jende askok bildur asko dekie. Desinformazio asko dago. Benetan larritu behar diren pertsonak, patologia bat daukatenak dira edo nahiko zaharrak direnak. Bestela ez da inor hospitalera joan behar.

Gainera hospitaletan materiala falta da. Ez dago lekurik ezta maskarilarik. Gainera jendeak duen bildurragaz preziak igo dituzte. Lehen 0,99 euro bailo zuenak, orain 2,99 euro bailio du. Ez dabe gure beldurrarekin jolastu behar.

Bueno eta hau nire iritziaren zati txiki bat baino ez da.

Abestia

JAINKOA

Jainkoa erreala da edo bakarrik antzinako gauza bat?

Gaur egun, eskerrak, pentsamenedu librea izatea posiblea da, hau da legeak baimentzen du.

Erlijioa, jainkoa,… orain dela asko sortu ziren. Garai artako gertaera zientifiko eta ez zientifikoei arrazonamendu bat emateko sortu ziren. Adibidez antxinako gizarteak harri andiak jartzen zituzten zoruan. Beste batzuek gorpuak posizio fetalean jartzen zituzte, beste bizitza baterako prestatzeko.

Geroago korronte desberdinak sortu ziren eta askenean erlijio desberdinak. Gaur egun hainbat pentsatzeko modu daude,. Badaude batzuk ez dutela ezertan zinesten, beste batzuk juduak dira eta kristauak badaude.

Erlijioa ez da gauza txar bat, errealitatea ikusteko beste ikuspegi bat da. Baina historian zehar, erlijio askok gauzak txarto egin dituzte. Adibidez kristautasunak, hiltzeko aukera izaten zuten jainkoaren izenean, kristautasunak bakarrik albokoa maite behar dozula esaten duenean.

Nire ustez, nik jainkoan sinisten dot. Baina nik ez dot sinisten Adan eta Eva edo Noeren arkaren historioak. Nik ere zientzian sinisten dot. Zehozer guri kontrolatzen edo hil eta gero leku batera joango nazela zinistea gustatzen zait. Hau da, maitatzen badot eta horregatik leku hobe batera joango nazela pentsatzea gustatzen zait. Ez dot eliza gizarte kontzeptu baten moduan sinisten ezta bermatzen, ez zaidalako ondo iruditzen egin duen guztia historian zehar ezta gaur egun.

Nik maitasunan eta konpromesuan sinisten dot.

Abestia

Feminismoa

Beharrezkoa ahal da feminisoa gaur egun?

Ba daude pertsonak ez direla feministak. Gizon batzuk gizonen eskubideetan sinisten dute. Hau da, gizonak emakumeekiko beste eskubide batzuk izan beharko lituzketela.

Normalean irakurri dodanagatik, gizon hauek emakumeekin dena konparatzen dute. Adibidez, batzuk ez daude ados emakumeen egun bat egotearekin gizonaren egun bat ez dagoelako.

Ni nire burua feminista moduan hartzen dot. Nire ustez gaur egun matxismoaren gauza asko konponduta daude. Adibidez emakumeak botatu ahal dogu. Baia oraindik gauza batzuk ez daude konponduta. Adibidez “el techo de cristal” esaten dana.

Lan askotan ere es daude emakume erreferenterik eta gu geure buruan lan horretarako ez dogula balio pentsetan dogu. Nozki hau guztia geure buruak egiten du, nahigabe.

Asko molestatzen zaidana da, etxera beldurrarekin noala. Badakit beldurrik ez dudala izan behar baia nire buruak beldur hori sortzen dozte.

Nire ustez, feminismoa bide honean doa. Gauzak ez direlako egun batetik bestera aldatzen. Gaur egun gero eta gehiago gara eta gauzak lortzen ditugu. Espero dot mugimendu hau horrela jarraitzea.

Niretzat feminismoa beharrezkoa da. Ez da mugimendu erradikalista bat. Bakarrik berdintasuna bilatzen du generoen artean.

Abestia

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar